शब्द- रूप बालिका आकारान्त- स्त्रीलिङ्ग- शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Balika Sanskrit Grammar/ Vyakaran

संस्कृत व्याकरण
शब्द- रूप
आकारान्त- स्त्रीलिङ्ग- शब्द

बालिका

विभक्ति:एकवचनम्  द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमाबालिकाबालिकेबालिका:
द्वितीयाबालिकाम्बालिकेबालिका:
तृतीयाबालिकयाबालिकाभ्याम्बालिकाभि:
चतुर्थीबालिकायैबालिकाभ्याम्बालिकाभ्‍य:
पञ्चमीबालिकाया:बालिकाभ्याम्बालिकाभ्‍य:
षष्‍ठीबालिकाया:बालिकयो:बालिकानाम्
सप्‍तमीबालिकायाम्बालिकयो:बालिकासु
सम्‍बोधनम्हे बालिके!हे बालिके!हे बालिका:!

इसी प्रकार से कन्या, कलिका, राधिका, रमा, लता आदि आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप बनेंगे।

You may comment here:-

error: Content is protected !!
Scroll to Top