इदम् (यह) स्त्रीलिंग शब्द- रूप सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Idam (this) Feminine Gender in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण
शब्द- रूप

 सर्वनाम शब्दः

इदम् (यह) स्त्रीलिंग

विभक्ति:एकवचनम् द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमाइयम्इमेइमा:
द्वितीयाइमाम्इमेइमा:
तृतीयाअनयाआभ्याम्आभि:
चतुर्थीअस्यैआभ्याम्आभ्यः
पञ्चमीअस्या:आभ्याम्आभ्यः
षष्‍ठीअस्या:अनयो:आसाम्
सप्‍तमीअस्याम्अनयो:आसु

Your comments are valuable:-

error: Content is protected !!
Scroll to Top